Till Huvudmenyn

Masthuggssajtens flygbilder


Flygbilderna visar en översikt över Masthugget som det såg ut förr. På vissa av flygbilderna kan du klicka för att flytta dig ner till gatuplanet. Klicka på bilderna för att se dem större!

Klickbart flygfoto över Masthugget från nordost, ca 1962
Klickbar flygteckning över området Skepparegatan/Masthuggsliden, ca 1910
Vridbar datormodell över husgruppen som tidigare låg på Paradisgatans lekplats
Jämförelse nya och gamla Masthugget med flygbild/karta över samma område
Flygfoto över Masthugget från nordost, 1930-talet
Flygfoto över Masthugget från nordväst, 1930-talet
Flygfoto över Masthugget från nordost, ca 1965
Flygfoto över Masthugget från väster, ca 1965
Flygfoto över Masthugget från väster, ca 1962
Flygfoto över östra Masthugget och långgatorna från söder, 1922(?)
Flygfoto över Masthugget från väster, 1930-talet
Flygfoto över västra Masthugget, 1920-talet ?
Flygfoto över västra Masthugget från öster, mellan 1925 och 1933.
Flygfoto över Järntorget från väster, mellan 1927 och 1947.
Flygfoto över Järntorget från väster, mellan 1927 och 1947.
Flygfoto över 7 kvarteret Tvillingarna i Stigberget.
Flygfoto över Masthuggstorget från söder ca 1920


Gamla Masthugget
Vävmästare: Roger Nilsfelt
masthuggssajten@gmail.com