Gamla Masthugget, en stadsdel i Göteborg som jämnades med marken och utplånades i mitten av nittonhundrasextiotalet. Den var ungefär en kvadratkilometer stor, ett myller av gamla trähus som klättrade uppför de branta Masthuggsbergen. Den hade växt fram, ostrukturerat, under ett par hundra år. Och på samma ostrukturerade sätt växer denna webbsajt fram. Här finns nu ca 1500 bilder att titta på.

Klicka på Nyheter, uppe till vänster, för att se vad som hänt på sidan sen sist! När du befinner dig nere bland husen kan du klicka på fotona för att flytta dig längre bort eller vrida dig åt sidan. På det sättet kan du vandra omkring i gamla Masthugget, nästan som i verkligheten.

Pröva de olika menyvalen uppe till vänster! Där finns ett antal flygbilder. En del av dem kan användas för att klicka sig ner bland husen. Där finns en gatuförteckning där du kan välja exakt det hus du vill titta på. Dessutom finns det kartor med klickbara pilar som hjälper dig att titta på det du vill. Under Special hittar du allt möjligt med anknytning till gamla Masthugget. Gå in själv och botanisera!


Gamla Masthuggares nätverk

Register med emailadresser till
gamla Masthuggsbor.


Masthugget i mitt hjärta! Minnen från Gamla Masthugget 1943-1961
av Ann-Christin (Acki) Möller Larzon

Nu finns gamla Masthugget också på Facebook. Besök Ackis Facebookgrupp Vi som bodde i det gamla Masthugget!

Fler bilder från gamla Masthugget hittar du på
Gamla Masthuggspojkars
hemsida. Där finns också information om föreningen, liksom om föreningen
Gamla Masthuggsflickor

Gör en vandring i
Gamla Majorna!
På Gamla Majgrabbars sajt bygger Bert Petersson upp gamla Majorna med hjälp av hundratals foton.

Hitta dina gamla klasskamrater! Här finns massor av gamla klassfoton
att titta på.


ROGER NILSFELT
Vävmästare: masthuggssajten@gmail.com