Till Huvudmenyn

Masthuggssajtens kartor


Alla bilder som finns på Masthuggssajten motsvaras av en liten pil på någon av kartorna, vilken visar var bilden är tagen. Genom att klicka på pilen komer du till motsvarande bild. Några enstaka bilder finns av olika skäl inte med på kartorna.

Det finns tre färger på pilarna:
Blå pilar visar bilder tagna i mitten och slutet av 1900-talet.
Röda pilar visar bilder tagna i början av 1900-talet.
Gröna pilar visar bilder från tiden då det gamla Masthugget revs och det nya byggdes upp.

Det finns ett antal olika kartor. Klicka på den karta du vill se.

"Gamla Masthugget", mellan Masthuggstorget och Fjällgatan
"Klickbar flygkarta" över gamla Masthugget
Övre Masthugget, mellan Fjällgatan och Slottsskogen (gamla bilder)
Övre Masthugget, mellan Fjällgatan och Slottsskogen (bilder från 2000-talet)
Detaljkarta över Vattugatan
Slottsskogen
Området Jungmansgatan - Vegagatan
Området runt Långgatorna
Järntorget
Området runt Stigbergstorget
Annedal
Haga


Gamla Masthugget
Vävmästare: Roger Nilsfelt
masthuggssajten@gmail.com